Atpratinti nuo gėrimo

Tapo draugas Andropovas generaliniu sekretoriumi. Paskelbė kovą su girtuokliavimu. Nusprendė liaudį aplankyti, pažiūrėt kaip įstatymai veikia.

Užsuka į gamyklą, vaikšto po cechus, mato prie vienų staklių įtartinas tekintojas stovi. Prieina, pasilabina.

“Sveiki Jurijau Andrejevičiau” atsako. “Tai išgeri?” “Išgeriu”  sako tas. “Ir darbe?” “Pasitaiko.” “Kiek uždirbi?”- klausia generalinis. “180 rublių, jei planą viršiju ir iki 200 traukiu.” “Klausyk – sako – jei degtinę po 10 rublių padarysiu, gersi?” Gersiu, Jurijau Andrejevičiau.” “O jei po 100 rublių?..” “Gersiu…”

Visai pasimetė Andropovas. “Taigi valgyt neturėsi už ką… Ką žmona sakys?”

“Ai – numojo ranka tekintojas. Matot tą metalo gabalą prie staklių? Tai va, jis kaip kainavo du butelius degtinės taip ir kainuos.”

 

Pasaka

Sėdi prie stalo Ilja Muromietis, Ivanas Kvailelis ir Boba Jaga. Kortom pliekia, Koščėjaus Nemirtingojo laukia. Durnių porom rengiasi pradėt.

Staiga triukšmas, šniokštimas, riksmas kažkoks. Susižvalgė, klauso.  Girdi:

-Padidinkime akcizus – biudžetui trūksta pinigų. Nauji mokesčiai, tai ko senai laukė ir tikėjosi šalies piliečiai. PVM mažinti negalima, viskas staiga ims brangti.  Žmonės senai reikalauja padidinti pensijinį amžių, kad pensijos būtų orios. Ko dar laukiame? SODROS įmokos niekingos, būtina padidinti.

Susižvalgė, pakėlė akis į dangų. O ten šešėlis juodas, šast ir uždengė.

-A,  nieko čia tokio – sako Ivanas Kvailelis. – Čia Slibinas Goriničius, vėl ką nors iš valdžios suėdė.

Visi lengviau atsikvėpė. O čia ir Koščėjus Nemirtingasis pasirodė.

Pareiškimas policijai

Į policijos nuovadą įžengia jauna, išvaizdi moteris. Meta rankinuką prie budinčio pareigūno langelio ir taria:

-Rašyk. Mane išprievartavo.

Anam net žandikaulis atvipo – sijonėlis juodas, trumpas trumpas, batai raudoni iki pat šlaunų vidurio, abu lakiniai. Blizga net akis ašarot verčia. Dekoltė bambą siekia. Parfiumais dvelkia. Tas mirkt mirkt

-Kaip tai išprievartavo? – klausia.

-Na kaip tai kaip? Nesumokėjo…

Apie kainas

Eina jaunuolis per turgų, mato senolis gaidį pardavinėja. Rankose laiko, glosto, godžiai seka akimis praeivius.

“Kiek gaidys, tėvai” mesteli praeidamas pro šalį.

“Štuka” atsako senolis.

Sustingsta staiga kaip stabo ištiktas. “Kaip štuka? Tūkstantis?” Senolis pritariamai linkteli galva. “Tu ką tėvai. Už gaidį…”

“Supranti, sūnau, pinigų labai reikia.”

Čigonas

Vieną ankstyvą sekmadienio rytą tėvas čigonas kelia savo sūnų:

-Kelk sūneli, imk bėrąjį mūsų arklį ir eik turgun. Tą, patį geriausią. Sesę reik už vyro leist, motina paskutinę skarelę baigia sudėvėt. Eik, pasistenk, pigiai neparduok.

Išėjo sūnus, išsivedė arklį. Diena išsitempė į visą amžinybę. Visi laukė, spėliojo, tikėjo jog dabar visiems bus lengviau gyvent. Juk dar keli šaunūs eržiliukai auga. Atėjo vakaras, vėliau naktis. Senis čigonas sėdėjo stalo gale ir tylėjo. Žiūrėjo į duris trobos gale ir tylėjo. Visą laiką.

Staiga durys atsidaro ir įeina sūnus. Tylus toks, galvą nuleidęs. Kepurę rankose minko ir tyli. “Arklį pardavei?”- klausia tėvas. Linkteli. “Brangiai?”. Linkteli sūnus. “Tai kur pinigai?” Tyli. “Pinigai kur, klausiu.” “Pralošiau tėti. Smuklėj”

Senis čigonas visiškai panarino galvą. Spengiančioj tyloj girdėjosi kaip grikši dantys. Staiga pakilo iš už užstalės, nusikabino nuo sienos vytinį diržą ir kad ims kapot sūnų – per galvą, rankas, ir vėl per galvą, per blauzdas. Davė ir davė, jaunasis čigonas pradžioje dar saugojosi smūgių, dar gynėsi nuo jų, vėliau liovėsi. Beprasmiška. O senis nusibraukia prakaitą ir lupa. Vėl ir vėl.

Staiga į kojas puola senoji čigonė: “Tėvai ką darai? Sūnų užmušt nori?”. “Nenoriu motin”. “Tai arklio gaila? Pinigų už jį?”. “Ne motin, ir arklio negailu ir kad pinigus pralošė negailu. Bet kam gali nepasisekt. O lupau, motin, kad iš viso sėdo lošt.”

Asteroidas

Havajuose esančiu teleskopu nustatytas pailgas apie 400 metrų asteroidas. Pavadintas „Oumuamua“, kas havajietiškai reiškia „pasiuntinys“. Įtariama, jog atskrido iš kitos žvaigždės sistemos. Kur skrenda nežinia. Yra manančių, kad jis nešasi kažkokios tai juodosios skylės link.

Aktyvistai sunerimę – prasidėjo naujas sekso skandalas. Šį kartą tarpgalaktinis.

Apsisprendimas

Devyniolikto amžiaus pabaigos Peterburgas. Ankstyvas rytas. Vienoje iš gatvių kiemsargė šluoja grindinį. Staiga atsiveria namo durys ir į gatvę išeina Rasputinas. Plačiai išskečia rankas, įkvepia vėsaus rytmečio oro. Dirst ir žiūri į kiemsargę. Tai šluota iš rankų tik papt, ir iškrito. Ir žegnojasi žegnojasi, sustot negali.

-Boba, tu ką? – klausia Rasputinas.

-Jūs, tėve, apsispręskit, arba kryžių nusiimkit, arba trusikus užsimaukit…

Statistika

Dvi statistika užsiimančios bendrovės nusprendė atlikti vieną ir tą patį tyrimą. Nusprendė ištirti kokio dydžio yra vyriškas pasididžiavimas. Duomenys šokiravo – kaime A jis buvo 15 cm, o kaime B – 25cm.

“Negali būti” – suriko netikintys. “Tarp kaimų vos 10 kilometrų. Žmonės tie patys, vieni pas kitus laksto, maišosi kaip plaktuve produktai. Iš kur tokie skirtumai?”

Sunerimo tyrėjai. Kilnoja popierius, kraipo galvas. Viskas teisingai, tyrimai tikslūs, paklaida normos ribose.

Nutilo netikintys – prieš mokslą nepašokinėsi. “Pala pala – sako vienas netikintis išsišokėlis – taigi kaime A matavot, o kaime B vykdėt apklausą.”

O ką. Prieš mokslą nepašokinėsi. Tereikia pasirinkti tinkamą metodiką.