Kaimynai

Juk nėra smagesnio vaizdo Lietuviui kai kaimyno tvartas dega. Tiesos vardan, naujienos čia pateks ir tai kada, kaimynas tvartą pasistatys. Bent bus ko pavydėt.