Ką nutylėjo media

Devin Patrick Kelley, taip vadino šaulį įsiveržusį į Baptistų bažnyčią Teksase.  Dvidešimt šešerių metų. Tarnavo armijoje nekvalifikuotu eiliniu. Už žmonos ir vaiko sumušimą gavo metus kalėjimo ir buvo “su vilko bilietu” išmestas iš kariuomenės. Būtent todėl negalėjo gauti licencijos ginklui – federaliniai įstatymai draudžia turėti ginklą asmenims kurie gėdingai buvo išmesti iš karinės tarnybos. Vienok ginklą jis, vis dėl to, gavo – Kelley pamelavo savo gyvenamosios vietos adresą ir nuslėpė teistumą. Po eilinio šeimyninio konflikto apie 11.30 jis, apsivilkęs neperšaunamą liemenę, įžengė į Sutherland Springs baptistų bažnyčią ir pradėjo šaudyti į susirinkusius. Kada Kelley nušovęs dvidešimt šešis žmones išėjo iš pastato, policijos dar nebuvo. Jis ketino sėsti į savo automobilį ir nuvažiuoti, bet jį sustabdė santechninkas. Netoliese gyvenantis penkiasdešimt penkerių santechninkas Stephen Willeford, neturintis jokio karinio pasirengimo, pastvėręs nuosavą šautuvą, puolė paskui šūvio garsus. Jis nelaukė jokios policijos. Puolė iš karto po to kai atbėgusi dukra pranešė apie šaudynes. Pribėgęs prie bažnyčios jis atsidūrė vienas prieš vieną su žudiku. Willeford sugebėjo sužeisti į šoną, pro šarvuotos liemenės susegimą, šaulį. Tas puolė į automobilį ir spruko. Willeford ir dar vienas miestelio gyventojas Johnnie Langendorff ėmė vytis. Ir vis dar nelaukiant policijos. Gaudynės, kartais pasiekiant 150 km/h greitį, truko kol sužeistasis nenulėkė nuo kelio . “Mes jį visą laiką laikėme taikiklyje, kol neatvyko policija” pasakė Johnnie Langendorff. Dabar jo puslapis feisbuke pilnas padėkų.

Išvados:

Nusikaltėlis ginklą įsigijo neteisėtai.

Žmogus planuojantis nusikaltimą ras būdą kaip apsiginkluoti.

Beginklis būsi Tu.

Po dviejų dešimčių žmonių žūties policija taip ir nesuspėjo į nusikaltimo vietą.

Nusikaltėlis ketino dar kažkur važiuoti, ir niekas nežino, kiek ir ko ketino pridaryti.

Nusikaltėlį sustabdė paprastas pilietis, santechnikas, netgi netarnavęs jokioje armijoje.

Standartinė frazė “paprastas žmogus neturi priešintis ginkluotam banditui” paneigiama čia pat, va taip, lankstant pirštus.

Standartinė frazė “aš negaliu šauti į žmogų” nedomina. Negali, nereikia – mirk. Dėl dievo meilės. Manęs nedomina tavo gyvybė. Mane domina, kad greta atsirastų ginkluotas santechnikas, kuris išgelbės manąją.

Santechnikas su šautuvu išgelbėjo dar gausybę gyvybių.

Ginkluotame Teksase nusikaltėlį sulaikė piliečiai praėjus keletui minučių po nusikaltimo.

Neginkluotoje Rusijoje briansko šaulys nušovęs devynis žmones dar parą laiko buvo laisvėje ir sugebėjo sužeisti du policininkus.

Nenorit ginkluotis – nesiginkluokit. Jūsų teisė likti pažeidžiamais. Mano teisė – turėti galimybę apsiginti ir apginti aplinkinius.

Ginklo turėjimas turi būt leidžiamas.

Taškas.

Parengta pagal A. Babčenko publikaciją Telegram.