Apsisprendimas

Devyniolikto amžiaus pabaigos Peterburgas. Ankstyvas rytas. Vienoje iš gatvių kiemsargė šluoja grindinį. Staiga atsiveria namo durys ir į gatvę išeina Rasputinas. Plačiai išskečia rankas, įkvepia vėsaus rytmečio oro. Dirst ir žiūri į kiemsargę. Tai šluota iš rankų tik papt, ir iškrito. Ir žegnojasi žegnojasi, sustot negali.

-Boba, tu ką? – klausia Rasputinas.

-Jūs, tėve, apsispręskit, arba kryžių nusiimkit, arba trusikus užsimaukit…